Uporaba izdelkov podjetja F5 za zagotavljanje maksimalne zanesljivosti aplikacij v IT-infrastrukturah

  • Jakub Šumpich, Samo Jerman, NIL, Srečko Milanič, NIL
  • April 2013